Par reči o nama

Poštovani partneri, prijatelji i kolege..
Za one koji o nama ne znaju sve i za one koji treba da nas upoznaju.
Preduzeće za međunarodni transport i špediciju "EUROTRANS" D.O.O. bavi se mađunarodnim transportom i logistikom i veoma uspešno posluje od 1995. godine. Sa velikim brojem stalnih komitenata kako u Srbiji, tako i širom EVROPE. Za dvanaest godina uspešnog poslovanja ubrajamo se u vodeće prevozničke kompanije u Srbiji. Tokom ovih godina kontinuiranog obogaćivanja i osavremenjivanja voznog parka, širenja i jačanja prevozničke mreže, garantujući uvek jednak kvalitet robe u svim fazama prevoza, "EUROTRANS" D.O.O. beleži konstantan rast. Danas, firma je organizovana da u potpunosti ispunjava ugovorne obaveze svojih klijenata kao i za brzo prilagođavanje novim izazovima. Raspolažemo s voznim parkom od 12 savremeno opremljenih kamiona, najmodernije opremljenih, ukupnog dnevnog kapaciteta od 300 tona, prosečne starosti do 5 godina. Odgovorno preuzimamo vašu robu i prateću dokumentaciju poštujući evropska pravila i standarde. Logistčcki centar sa razvijenom mrežom partnera i saradnika širom Evrope i naši vozači sa višegodišnjim iskustvom učiniće Vaš posao lakšim, jednostavnijim i efikasnijim, jer mi ćemo odraditi sve za Vas štedeci Vaše vreme i novac, koji zaslužuje kvalitet. Zapošljavamo više od 15 radnika s višegodišnjim iskustvom u domaćem i međunarodnom prevozu, Godišnje se odradi preko hiljadu transporta, što nas svrstava u red najvećih špedicija u Kraljevu.

Dostupnost

Uz vodeću poziciju u domaćem transportu, "EUROTRANS" D.O.O. je renomiran i na inostranom tržištu distribuirajući robu celom Evropom. Posedujemo dozvole za celu Evropu kao i Italijansku "CEMT" dozvolu za međunarodni transport. S obzirom na vozni park i tipove kamiona koje posedujemo naše preduzeće vrši prevoz "robe za cirade", kao i kompletnu uslugu prijema i pretovara kontejnera u luci Solun (Grčka). Uz razgranatu prevozničku mrežu na području naše zemlje, nudimo brzu i sigurnu uslugu prevoza robe po celoj Evropi. Dnevni kapacitet vlastitog voznog parka od 300 tona tereta, u funkciji je usluge prevoza i izvan granica naše zemlje tako da su Grčka, Iitalija i Nemačka ali i ostale evropske zemlje naše nezaobilazna odredišta.

Konsalting u oblasti spoljne trgovine i carinjenja robe

Sve napred navedene funkcije, kao i višegodišnje iskustvo i rad, pružaju našim dosadašnjim, ali i budućim klijentima, sve potrebne informacije i tumačenja vezana za spoljno-trgovinski, devizni i carinski zakon.

 
home | o nama | usluge | partneri | dozvole | zaposlenje | kontakt
Eurotrans © 2006 |